Mutiskā tulkošana

Konsekutīvā jeb secīgā tulkošana – tulkojums tiek veikts runātāja runas pauzēs. Runas laikā tulks veic piezīmes un sniedz tulkojumu, kad runātājs beidzis runāt.

Vairāk par šo tulkošanas veidu var izlasīt šeit.

Sinhronā tulkošana – tulks runā vienlaicīgi ar runātāju. Runātāja teiktais un tulka tulkojums skan vienlaicīgi, ko nodrošina specializēta aprīkojuma izmantošana.

Vairāk par šo tulkošanas veidu var izlasīt šeit: