Korektūra

"Sabelli" tulkošanas birojs iesaka pasūtīt arī korektūru tiem tulkojumiem, kas ir paredzēti ne tikai iekšējai, bet arī ārējai lietošanas. Korektūra automātiski paaugstina tulkojuma kvalitāti, tekstu korektūra uzlabo valodas stilu, terminoloģijas pielietoju un uzlabo noformēju. Korektori izskata visu tulkojumu, pievēršot uzmanību gan stilistiskām, gan gramatiskām kļūdām. Korektūra īpaši ir aktuāla steidzamiem tulkojumiem, ja viena projekta ietvaros tiek iesaistīti vairāki tulki. Šajā gadījumā korektors ne tikai pievērš uzmanību iespējamām kļūdām, bet arī sinhronizē tulkojuma valodu.

Korektūru sastāda:

Tekstu korektūra un tekstu rediģēšana var tikt pasūta kā atsevišķs pakalpojums. Ja neesiet pārliecināti par teksta kvalitāti un vēlaties, lai profesionāli valodnieki izskata un uzlabo Jūsu tekstus, Jums ir nepieciešana teksta korektūra un rediģēšana.